Eğitim Sistemimiz

Kurumumuz eğitim programı WİAS İnternational American School Kalite Standart Programı doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu program temel olarak Ülke standartlarının üstünde yabancı dil öğreten ve her eğitim yılının sonunda dileyen öğrencilere fark dersleri vererek ABD’deki üniversite ve liselere başvuru sırasında ihtiyaç duyulan derslerin tamamlanmasını sağlayan bir denklik programıdır.
 
Bu program doğrultusunda okulumuzda haftalık 20 saat yoğun konuşma ağırlıklı İngilizce eğitimi verilmektedir.Kuruma girdikten sonra tüm öğrenciler maksimum İngilizce konuşmaya yönlendirilerek iletişim kurulmaktadır. Bunun yanında İngilizce öğretmenlerimiz haftada 2 kez akşam saatlerinde öğrencilerimizle ailelerinin belirleyeceği bir telefon numarasından İngilizce speaking çalışması yapmaktadır. Yine USA ve UK’deki Merkezlerimizden canlı yayınla öğrencilerimize speaking dersleri verilmektedir. Dil eğitiminin yanında öğrenciler bedensel, duygusal, sosyal ve bilişsel yönlerden bir bütün olarak ele alınmakta ve tüm ihtiyaçlarına yönelik programlar hazırlanmaktadır. 
 
Akademik eğitim programı öğrenme farklılığı olan bireyler göz önüne alınarak tüm duyulara hitap edecek sınıf ve laboratuvar ortamlarında ezbere dayalı olmayan, mantığa dayalı ve dahil edici bir şekilde uygulanmaktadır. Dahil edici sistemde ders programları her çocukların ilgilerine, ihtiyaçlarına ve arzularına yönelik hazırlanmakta ve öğretmenler öğrencilerin nasıl öğreneceklerini planlarken onların görüşlerine dikkat etmektedir. Planlama yaparken öğretmenler beklentilerini yüksek tutmakta ve öğrencilerin değişik öğrenme ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedeflemektedir.
 
Öğretmenler, çocukların okula farklı deneyimler, ilgiler ve güçlü taraflar getirdiğinin, bunun da onların öğrenme şekillerini etkileyeceğinin farkındadır. Öğretmenler öğretmeye ve öğrenmeye olan yaklaşımlarını öğrencilerin derslerde tamamen ve etkili bir şekilde katılması için planlamaktadır. 
 
Öğrencilerin bütün ihtiyaçlarını karşıladıklarından emin olmak için tüm öğretmenler ırk, cinsiyet ve engelleri kapsayan, eşit fırsatlar kanunu ve yönetmeliğinin gereklerini yerine getirmektedir.
 
Öğretmenler öğrencilerin değişik ihtiyaçlarına cevap vermek için kendine özgü, özel eylemlerde bulunurlar. 
 
Bunlar;
 
Etkili öğrenme ortamı yaratma
Motivasyon ve konsantrasyonlarını güvenceye alma
Öğretme yaklaşımları yoluyla fırsat eşitliği sağlama
Uygun değerlendirme yaklaşımlarını kullanmak
Öğrenme hedefleri belirlemedir.
 
Dahil edici eğitim sonuçları ;
 
Sağlıklı olmak
Güvende olmak
Zevk almak ve başarmak 
Olumlu bir katkıda bulunmaktır.
 
Bağımsızlığı Öğretme
 
Öğretmenler öğrencilerin okul içerisinde bağımsız hareket edebilmeleri için stratejiler geliştirir. Öğrencinin ihtiyacı olduğunda (ve ihtiyaçları olduğunun farkında olmadığında) destek verir, öğretimin ve sınıf ortamının katılım ve öğrenmesine engel teşkil edip etmediğini gözlemler ve onları yok etme yollarını düşünür ve öğrencinin zihinsel, sosyal ve kişisel iyi olma durumunun önünde engeller varsa onları kaldırmak için çalışır, öğrencilerin görüşlerini alır, ev ve okul arasında bağlantı kurar, ebeveynlerle ortak çalışır
 
Bağımsızlığın içerdikleri
 
- Ne yapacağını bilmek 
- Çalışmaları tamamlamak ve kaynaklara erişmek için stratejileri kullanmak
- Çalışmaları tamamlamak için başkalarıyla çalışmak
- Yardım veya destek istemek 
- Görüşlerine ve kararlarına saygı gösterilmesi
 

#
Processing!