ÜSTÜN YETENEKLİLER PROGRAMI

Üstün yetenekli çocuk sahibi olmak aileler için gurur kaynağı olma yanında çocuklarının eğitimlerinin planlanması açısından çeşitli güçlükler içermektedir. Erken dönemde dil gelişimlerini tamamlayan üstün yetenekli bireylerin meraklı sorularına cevap vermeye çalışmak oldukça yorucudur. Dil ve bilişsel gelişimleri akranlarına göre farklılık gösteren üstün yetenekli bireylerin tanılanması sonrasında nasıl bir eğitim sunulması gerektiği ile ilgili kafalar iyice karışır ve kaygı duyulmaya başlanır.

Ülkemizde çeşitli özel okullarda üstün yetenekli bireyler için farklı programlar uygulanmaktadır. Bazı okullar üstün yetenekli bireyleri ayrı bir sınıfta ders vermektedir. Ancak bu yaklaşımların çeşitli sakıncaları mevcuttur. Öncelikle çocukta üstün yetenek tanısı konduktan sonra çevrenin çocuktan beklentisi otomatik olarak artmakta ve bu durum bireyde stres kaynağı oluşturmaktadır. Bunun yanında ayrı bir sınıfta müfredat uygulanması diğer öğrencilerin üstün yetenekli öğrencilere karşı olumsuz düşünce geliştirmelerine ve toplumdan soyutlanmalarına neden olabilmektedir. Yine bireyin farklı bir sınıfta olması kendisine olan bakışında da değişikliğe neden olabilecektir. Bu durum öğrencinin sosyal entegrasyonunu olumsuz bir şekilde etkileyebilecektir.

WIAS World Amerikan Koleji Anaokulu ve İlkokularında Üstün Yetenekliler Entegrasyon Programı uygulanmaktadır. Kurumumuz üstün yeteneklilere uygun olarak yapılandırılmış ders programlarını tüm öğrencilerine uygulayarak her öğrencinin potansiyelinin en üst düzeyine çıkmasını sağlamakta ve üstün yetenekli öğrencilerin de kendi akranları ile aynı ortamda uyum içerisinde eğitim almaları sağlanmaktadır.

Bununla birlikte Rehberlik Servisi’nin uyguladığı psikometrik ve bilişsel testler ile sınıf içi gözlemler sonucunda tanılanan üstün yetenekli öğrencilere mentorluk yapılarak merak ve keşif duygularını destekleyecek eğitim ortamları sunulmaktadır. 

Okul ders programlarına her gün dahil edilmiş olan yaratıcı sanat, fen sanat laboratuvarı, müzik, drama, spor ve çift yabancı dil programı ile anaokulu ve ilkokul dönemlerinde üstün yetenekli bireylere bilişsel, sosyal ve duygusal olarak uyum içerisinde bir eğitim ortamı sunulmaktadır.

#
Processing!