ÇOK DİLLİ EĞİTİM PROGRAMI

<typing-node></typing-node>

3 Yabancı Dilli Eğitim

Haftalık 15 saat Yoğunlaştırılmış Konuşma Odaklı İngilizce

Okulumuz dünya vatandaşlığı kapsamında AB’nin desteklediği 3 dilli eğitim

programını yürütmektedir.

Almanca

İngilizce’ye ek olarak 1. Sınıftan itibaren haftada 5 saatlik Almanca eğitimi

çift yabancı dil uygulaması olarak ilkokul son sınıfa kadar sunulmaktadır.

Fransızca

4..sınıftan sonra, dil yeterliliği olan öğrencilerimize Fransızca seçmeli

yabancı dil olarak verilecektir.

Okulumuzdaki tüm İngilizce öğretmenleri Uluslararası İngilizce Öğretmenliği sertifikasına sahiptir. Harvard kalite güvence sistemine ait özel hazırlanmış İngilizce materyal desteği sunuyoruz. Haftada iki kez öğrencilerimizle telefonda speaking çalışması yanında Anadili İngilizce olmayan ülkeler genelinde aylık test ve öğrenci takibi yapılmaktadır. Okulumuz öğrencilerimize anaokulundan liseye, tüm eğitimleri süresince İngilizce konuşulan bir ortamda, uluslararası sertifika güvencesiyle, ana dili gibi İngilizce konuşan öğrenciler olarak yetiştiriyor.

Lingua Passport

ABD’nin en yaygın dil eğitim programı denkliğidir ve 30’un üzerinde eyalette ortak dil eğitim programı olarak kabul edilmiştir. Yine A.B.D ve İngiltere’deki merkezlerimizden canlı yayınla öğrencilerimize speaking dersleri veriliyor.
Üstün Akademik Başarı
Türkiye genelinde yapılan okulistik sınavlarında 18 kişi mevcutlu sınıfımızda 6 öğrencimiz Türkiye 1.cisi olmuştur. Geleceğe başarılı öğrenciler yetiştiriyoruz.

 

Amerikan Lise ve Üniversitelerine Sınavsız Girme Hakkı

Dileyen öğrencilerimiz yıl sonunda gerekli olan fark derslerini okulumuzda alarak ABD lise ve üniversitelerine sınavsız girme hakkına sahip olacaklardır.

 

Uluslararası Öğretmenlik Sertifikalı Öğretmenler

Tüm dersler Harvard Publisher and Qualification hizmetçi eğitim programına katılmış uluslararası öğretmen sertifikasına sahip öğretmenler tarafından verilmektedir. Uluslararası deneyime sahip uzman rehberlik kadrosu Lisans ve YüksekLisans eğitimini ABD’de tamamlamış deneyimli uzman psikolog kadrosu ile aile danışmanlığı hizmetimiz kesintisiz bir şekilde verilmektedir.

 

#
Processing!