AKD KIDS ANAOKULU

Erken çocukluk dönemi bireyin beyin gelişiminin hızlı geliştiği ve büyük oranda tamamlandığı bir dönemdir. 6 yaşını tamamladığında bireyin beyin gelişiminin %90’ı tamamlanmış olur. Bu dönem çocukta merak ve keşfetme duyusunun maksimum olduğu, sürekli deneyler yaptığı, kendini, bedenini, dış dünyayı ve sosyal çevresini tanıdığı bir dönemdir. Aynı zamanda bu dönemde çocuk önce sözel daha sonra yazı ile iletişimi öğrenir. Bu dönem sonunda çocuk oyun çocukluğundan okul çocukluğu dönemine girer ve bu da ergenliğe kadar devam eder. Geçmiş yıllarda yaşam biçimimiz (mahalle ortamları, akranlarımız ile oyunlar, çevre ve doğa etkileşimleri..) bizlere zengin bir deneyim ve sosyal çevre sunarken son yıllardaki modern yaşam biçimi ve kentleşme bu sosyal etkileşimimize izin vermemektedir. Çocuklar eskisi gibi mahalle ortamında oyun oynamak yerine daire içerisinde zamanını geçirmekte ve sınırlı bir sosyal etkileşime maruz kalmaktadır. Bu durum bireyi son derece olumsuz etkilemektedir. Daire yaşantısı çocuğun keşfetme, deneyim yaşama dürtüsüne cevap verememekte ve bir süre sonra uyaran özelliğini yitirmektedir. Bunun sonucunda çocuklar televizyon veya bilgisayar oyunlarına yönelmekte ve dış dünyayı oralardan öğrenmeye çalışmaktadır. Televizyon ve bilgisayar oyunları da 2 boyutlu ve monolog bir yapının yanı sıra yoğun şiddet görüntüleri içermektedir. Bu yaşam biçimi aynı zamanda çocuğun bedensel gelişimini de olumsuz etkilemektedir. Merdiven yerine asansör kullanan, yürüme-koşma yerine araba ile hareket eden çocukların motor gelişimleri de yetersiz gelişmekte ve çocuklarda hareket-denge-motor koordinasyon-optimum beden kontrolü gibi motor faaliyetler aksamaktadır. Bunun sonucunda çocuklarda özgüven, problem çözme becerisi gelişimi de olumsuz etkilenmekte ve çocuğun başarı grafiği düşmektedir. Tüm bu olumsuz eğitsel ve sosyal çevre koşulları okul öncesi eğitimi son derece önemli bir hale getirmiştir. Ancak okul programları klasik yaklaşımların dışında belirtilen yaşamsal olumsuzluklara çözüm getirecek bir içerikte hazırlanmalıdır. AKD KIDS/Amerikan Fine Arts&Drama Şerifali Anaokulu Programları bu doğrultuda eklektik bir şekilde hazırlanmış olup ağırlıklı olarak Montessori, Regio Emilia ve Waldorf yaklaşımları içermektedir. Bu yaklaşımlar çocuğun temel ihtiyaçları olan oyun, sanat ve spor ile bütünleştirilerek zengin bir içerik hazırlanmıştır. Okulumuzda sanat ve spor sürdürülebilir bir şekilde ders programına haftanın 5 günü dahil edilerek çocuğun yaşantısının bir parçası haline getirilmektedir. Ayrıca Sanat Laboratuvarı uygulamaları ile Sanat aynı zamanda Pedagojik bir öğrenme aracı haline getirilmiştir. Bu şekilde fen, doğa ve bilim sanatsal etkinlikler yoluyla öğretilmektedir. Eğitim felsefemiz fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel olarak uyum içerisinde olan mutlu, araştıran, sorgulayan, düşünen, yaratıcı ve içerisinde bulunduğu çevre ortamına uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmektir.

 

#
Processing!