İlkelerimiz

Okullarımızda çok dillilik ve çok kültürlülük esastır
Okulumuz bireyin topluma, toplumun da bireye duyduğu ihtiyaçla toplumda her türlü kültüre ve bireye saygılı vatandaşlar yetiştirmeyi hedefler.
Okulumuz Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda laiklik ilkesine ve Cumhuriyete saygılı bireyler yetiştirmeyi hedefler.
Tüm çocuklar biriciktir ve değerlidir. 
Okulumuz sistemi değil bireyi temel alan yaklaşımları kabul eder. 
Okulumuz yerel ve uluslararası düzeyde vizyon sahibi, girişken dünya vatandaşları yetiştirmeyi hedefler. 
Okulumuz çağdaş, bilimsel, akılcı ve dogmalardan uzak eğitim yaklaşımlarını benimser. 
Okulumuz her türlü ayırımcılığa karşıdır. 
Okulumuz kendisine sunulan seçeneklerle sınırlı kalmayan yaratıcı, kollektif düşünebilen ve üretken bireyler yetiştirmeyi hedefler.

#
Processing!