Ölçme Değerlendirme

Okulumuzda kayıtlı olan her öğrenci bilişsel, sosyal, duygusal ve kişilik gelişimi yönünden değerlendirilmektedir. Bu amaçla Okul rehber öğretmeni çocukların direkt olarak derslerine girerek uzun dönemli gözlemler yapmakta ve bunun akabinde her öğrenciye bilişsel ve psikometrik testler uygulanmaktadır. Test ve gözlem sonuçları rapor halinde bireysel görüşmelerle veliye sunulmakta ve gerekli durumlarda öğrenci için bireyselleştirilmiş programlar uygulanmaktadır.

   

Bununla birlikte üstün yetenekli olarak tanılanan öğrencilerimize bireysel mentorluk yapılarak eğitim programları planlanmaktadır.

Uygulanan Testler

·         DENVER II Development Test

·         WISC-R IV

·         Ankara Gelişim Envanteri

·         Binet IQ Test

·         Leiter Test

·         Gessel and Goodenough Testleri

·         C.A.T. Test

·         Peabody

 

 

#
Processing!