Akademik Ders Programı

 

International Amerikan Koleji akademik ders programı zenginleştirilmiş içerik ve kaynaklarla yürütülmektedir. Akademik program için birden fazla yayın takip edilmektedir. 1. Sınıftan itibaren özellikle okuma yazma öğretiminin etkin bir şekilde yürütülmesi için dikkat giliştirme, fonolojik farkındalık, görsel uzamsal ilişkiler, grafik motor beceriler, kısa surely hafıza gibi öğrenmenin en temel öğelerini desteklemek amacıyla farklı material ve kaynaklar kullanılmaktadır.  Okuma yazma öğrenimi ile birlikte farklı disiplinleri bir arada kullanarak öğrencilerimizin öğrenme kapasiteleri en üst düzeye çıkarılarak akranlarından daha üst seviyede bir akademik başarı elde etmeleri sağlanmaktadır. Burada Ülkemizdeki klasik yarışmacı ve yaratıcılığı öldürücü test çalışmalarının dışında güzel sanatlar, spor, akıl oyunları gibi disiplinler kullanılarak çocukların her alanda başarılı olmaları sağlanmaktadır.

Okulumuzdaki yoğun güzel sanatlar eğitimi akademik eğitimi destekler niteliktedir. Sanatı pedagojik yaklaşımlarla kullanarak beynin farklı alanları uyarılmakta ve çocukta üst düzey öğrenme potansiyeli yaratılmaktadır. Çocuğun yoğun güzel sanatlarla etkileşimde olması akademik başarısını arttırıcı etki oluşturmaktadır.

#
Processing!