Giriş

Çocuğumuza iyi bir gelecek sağlamak her anne babanın isteğidir ve bu doğrultuda  ilkokul seçimi ebeveynlerin en çok zorlandıkları ve yoruldukları konulardan biridir.

Eğitim sistemimizin son yıllarda sürekli değişmesi ve Devlet okullarındaki belirsizlik tablosu aileleri özel okullara yönlendirmiş durumda. Bu ihtiyaç tablosu yatırım firmalarının gözünden kaçmamış olacak ki bir çok büyük yatırım firması eğitim sektörüne yatırım yapmaya başladı ve bunun sonucunda yüzlerce özel okul açıldı, açılmaya da devam ediyor. Bu öyle bir boyuta ulaştı ki özellikle büyük yatırım firmaları aynı yıl içerisinde onlarca okul açmakla övünür hale geldiler. Bu seri üretim hali nasıl bir çocuk yetiştirir bilinmez ama agresif pazarlama ekipleri bir çok aileyi kendilerine bağlayabiliyor. Eğitim günümüzde satılan ve pazarlanan bir meta haline çoktan gelmiş durumda.

Bu endüstriyel seri üretim okulların yanında WIAS Amerikan Koleji sosyal sorumluluk bilinci ile kurulmuş butik eğitim veren bir kurumdur. Burada temel anlayış ticari bir yatırım yapmak değil, Ülkesine değer katan, en az 2 yabancı dil konuşabilen, evrensel düşünen, bilim insanları yetiştirmektir. Bu sorumluluk bilinci ile çocuğun tüm ihtiyaçlarını göz önünde tutarak hazırladığımız zenginleştirilmiş eğitim programları ile bireye en üst düzeyde bir eğitim imkanı sunmayı hedeflemekteyiz.

Eğitim programımızı hazırlarken metropol yaşantısının getirdiği dezavantajları gidermek, çocuğun merak duygusunu en üst düzeyde karşılamak, sanat, spor, bilim ve felsefeyi bireyin yaşantısına sürdürülebilir bir şekilde yerleştirmek istedik.

Bu bağlamda WIAS Amerikan Koleji öğrencilerine otelcilik hizmeti değil, bilim, sanat, felsefe ve çift yabancı dil sunmaktadır.

#
Processing!