Portfolyo Çalışması

Okulumuz tüm öğrencileri yıl içerisinde tüm brans öğretmenleri ve rehber öğretmen tarafından izlenirler. Rehberlik servisi yıl içerisinde her öğrenciye psikometrik ölçümler yapar. Yıl ortasında ve sonunda tüm öğrencilerimiz için velilerine yönelik multidisipliner bir şekilde portfolyo sunumu yapılır. Burada tüm brans öğretmenleri ve rehber öğretmen hazır bulunarak öğrencinin gelişimi ve yetenekleri hakkında veliye geri bildirimde bulunur. Böylece velilerimiz çocuklarının yıl içerisinde gösterdiği gelişimi ve performansı hakkında bilgi sahibi olur.

#
Processing!