Fen ve Doğa Etkinlikleri

Okul öncesi dönem çocukların araştırma, merak, keşfetme ve öğrenme duyularının en yoğun olduğu dönemdir. Metropol yaşantısı sonucunda çocuklarımız doğayı televizyondan öğrenir hale gelmiştir. 

 Okulumuzun okul öncesi fen ve doğa etkinlikleri çocuklarımızın merak ve keşfetme duyularını harekete geçirecek şekilde pedagojik sanat yöntemleriyle beyin fırtınaları yaratmak ve Dünyayı keşfetmelerini sağlamak üzere kurgulanmıştır.

 Bu amaçla gerek okul içi gerekse dış gezilerle öğrencilerimize fen ve doğayı anlamaları için sorgulayıcı, deneysel ve yorumlamalarına olanak tanınan ortamlarda etkinlikler yaptırılmaktadır

#
Processing!