Akıl Oyunları

Akıl oyunları dersimiz öğrencilerimizin yartıcı düşünce, problem çözme becerisi geliştirme, görsel uzamsal ilişkileri ayırt etme ve geliştirme gibi becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Mental Aritmetik dersleri ile koordineli yürütülen bu programda satranç, dikkat geliştirme oyun ve çalışmaları, görsel uzamsal oyunlar ile çeşitli zeka oyunları uygulanmaktadır.

#
Processing!