Akademik Beceri Çalışmaları

Okulumuzda AKD KIDS ve Amerikan Fine Arts & Drama karma eğitim programı uygulanmaktadır. AKD KIDS bilingual eğitim programı ile zenginleştirilmiş güzel sanatlar programı sayesinde öğrenciler her gün 7 farklı brans öğretmeninden ders almaktadır. Yaş gruplarına göre hazırlanan akademik program pedagojik sanat uygulamaları ile desteklenmekte ve kalıcı öğrenme sağlanmaktadır. Ayrıca çoklu öğretmen modeli sayesinde otoriteye bağlı öğrenmenin önüne geçilmekte ve öğrenciler öğrendikleri bilgileri genelleyebilmektedirler.

 Bunun yanında takip edilen birden fazla yayın ile zengin akademik ve güzel sanatlar programı üstün yetenekli öğrencilerin de merak ve keşfetme duyularını doyurarak akranları ile entegre olmalarını sağlamaktadır.

  Bu zengin içerikli program sayesinde öğrencilerimiz ilkokula başladığında gerek İngilizce gerekse akademik olarak akranlarından ileride bir performans sergilemektedir. 

#
Processing!