Bale

Okulumuzda Amerikan Fine Arts & Drama programı doğrultusunda haftada 2 gün modern dans ve bale dersi konservatuvar mezunu bale öğretmeni tarafından kurs kalitesinde verilmektedir. Bu şekilde öğrencilerimizin tüm sanatsal ihtiyaçları ders programı dahilinde karşılanmaktadır

#
Processing!