Drama

Dramatizasyon bir çocuğun dış Dünya’yı, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlaması için her yaş döneminde mükemmel bir yöntemdir. Farklı genetik, kişisel ve çevresel deneyimlerle biraraya gelen çocuklarımızın kollektif bir üretim yapabilmeleri birbirlerini tanımaya, anlamaya ve eşgüdüm içerisinde etkinlik yapabilmelerine bağlıdır. Drama çocukların birbirlerini tanıması, anlaması, entegrasyonu için eşsiz bir ortamdır. Bunun yanında yapılandırılmış drama etkinlikleri akademik konuları da pekiştiren bir araçtır.

 Tüm bu nedenlerle okulumuz drama eğitimine son derece önem vermektedir ve tüm yaş gruplarına haftada 3 gün drama dersi konservatuvar mezunu tiyatro sanatçıları/öğretmenler tarafından verilmektedir.

 Yine her yıl bir toplumsal farkındalık içeren senaryo çerçevesinde hazırlanan Müzikal Drama tarzında tiyatro oyunumuz öğrencilerimiz tarafından sergilenmekte ve öğrencilerimize küçük yaşlardan itibaren sahne deneyimi yaşatılmaktadır. Bu çalışmaların çocuklarımızın kişisel, sosyal, duygusal ve özgüven gelişimlerine son derece pozitif katkıları belirgin şekilde gözlenmektedir.

#
Processing!