MüzikOkul öncesi eğitimde müzik hayati bir öneme sahiptir. Müzik bir sanat olmanın yanısıra bir iletişim aracı, bir motor etkinlik, sosyal etkinlik ve bir öğrenme aracıdır. Bu nedenle Okulumuzda müzik eğitimi diğer okullardan farklı olarak tam zamanlı müzik öğretmeni tarafından haftanın beş günü verilmektedir. Öğrencilerimiz müzik derslerinde seslerin ve notaların dünyasını keşfetmekte, şarkı ve müziği bir iletişim aracı olarak kullanmakta, yaratıcılık ve özgüven gelişimini sağlamaktadır.

  Okulumuz müzik bölümü Şarkı, Orf, Yaylı çalgılar (gitar, keman, saz), vurmalı çalgılar (bateri, perküsyon), üflemeli çalgılar ve piyano bölümlerinden oluşmaktadır. Okulumuzdaki tüm öğrenciler piyano dersi almakta ve piyano çalmayı öğrenmektedir. Bununla birlikte her öğrencimiz tüm müzik aletleri ile tanışmakta ve müziğe karşı yeteneklerini keşfetmektedirler.

#
Processing!